PRODUKTY
& SLUŽBY

POHONNÉ HMOTY

Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150–370 °C. Motorová nafta slouží jako palivo pro vznětové motory. Kvalita nafty je definována normou ČSN EN 590. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Cetanové číslo tedy představuje paralelu k oktanovému číslu u automobilových benzínů pro zážehové motory. Čím vyšší cetanové číslo palivo pro vznětové motory má, tím je kvalitnější. Motor s přímým vstřikováním v takovém případě lépe startuje, má lepší výkon, tišší a hladší chod a také výfukové plyny obsahují méně nežádoucích zplodin hoření. Díky lepšímu výkonu klesá spotřeba pohonných látek. Na českém trhu stejně jako ve většině ostatních států EU se na trhu distribuuje motorová nafta s rozdílnými nízkoteplotními vlastnostmi v závislosti na ročním období. Pro úpravu těchto vlastností na požadovanou úroveň se široce využívá celá škála aditiv. Pro zajištění bezporuchového provozu vznětových motorů za silných mrazů se vyrábí tzv. arktická motorová nafta s filtrovatelností nižší než -32 °C a bodem zákalu nižším než -22 °C.

DĚLENÍ MOTOROVÉ NAFTY PODLE POUŽITELNOSTI V ZÁVISLOSTI NA KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH A JEJÍ DISTRIBUCE: 
  • letní motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy B s filtrovatelností nižší než 0 °C
  • přechodová motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy D s filtrovatelností nižší než -10 °C​
  • zimní motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy F s filtrovatelností nižší než -20 °C​

Benzín je kapalná směs uhlovodíků vyráběná frakční destilací z ropy a používaná jako palivo v zážehových spalovacích motorech. Bezolovnaté automobilové benziny mohou obsahovat omezené množství kyslíkatých látek a přísady jako detergenty (na zajištění čistoty palivového systému) nebo antioxidanty. Kvalita benzínu je definována normou ČSN EN 228. Důležitou charakteristikou benzinu je jeho oktanové číslo, které označuje, jak je benzin odolný proti předčasnému detonačnímu zážehu (tzv. klepání motoru). Čistý benzín má velmi nízké oktanové číslo. Pro to se do něj přidávají přísady, které jej zvyšují. Oktanové číslo je součástí označení paliva a uvádí se na stojanech benzínových pump. Automobilový benzín Natural 95 je bezolovnatý aditivovaný benzín, který udržuje v čistotě sací ventily, vstřikovače a spalovací prostor a má antikorozní a antioxidační účinky, které zajišťují ochranu palivového systému proti korozi.

AdBlue je kapalné aditivum, které má podobu vysoce kvalitního roztoku močoviny v demineralizované vodě. Jedná se o netoxickou a nehořlavou látku. AdBlue se používá u naftových motorů za účelem snížení obsahu oxidů dusíku ve výfukových plynech a využívá procesu selektivní katalytické redukce (snižování emisí z výfukových plynů).

LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli také zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo pro zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí – 2, 10, 33kg, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě. Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění vyrobena ze syntetických látek. Jeho kvalita je určována normou ČSN EN 589. Jeho velkou výhodou je poloviční cena u čerpacích stanic oproti benzínu (LPG nebývá zatížen vysokou spotřební daní) a šetrnost k životnímu prostředí.

extra lehký topný olej

Vysoká výhřevnost, ekologické vytápění, snadný transport

Pohonné hmoty a ropné látky patří k hořlavým látkám s nebezpečím výbuchu a jejich přeprava a skladování má svá speciální pravidla. Mimo prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích zajišťuje naše firma i přepravu PHM k zákazníkovi dle platných předpisů ADR. Dopravu provádíme vlastní autocisternou.

ZAJIŠŤUJEME

  • Přeprava nákladu do 10 tun
  • Přesně evidované stáčení zboží
  • Doprava autocisternou s vlastním čerpadlem

Naše společnost LUGO plus s.r.o. provádí prodej a distribuci extra lehkého topného oleje TOLEX. V regionu Moravskoslezského kraje Vám závozy zajistíme vlastní autocisternou. Závozy malých objemů oleje TOLEX jsou možné již od 1 000 litrů.

Zájemci o přímý odběr mají možnost natankovat si TOLEX rovnou z výdejního stojanu, který máme nainstalovaný na benzínové čerpací stanici GOLD v Neplachovicích, která se nachází na hlavním tahu z Opavy do Krnova.

Odběratelé extra lehkého topného oleje TOLEX mohou po registraci na příslušném Celním úřadě zažádat o vrácení spotřební daně, která je zahrnuta v celkové ceně této komodity.

Na našich čerpacích stanicích si můžete zakoupit občerstvení, teplé a studené nápoje a taktéž autodoplňky pro své vozidlo.

soutěže o palivo

Pravidelné soutěže pro zákazníky.

Scroll to Top