LEHKÝ
TOPNÝ OLEJ

Extra lehký topný olej (TOLEX)

Extra lehký topný olej (TOLEX) je směs kapalných uhlovodíků. Získává se z ropy destilací nebo rafinací. Obsahuje účinné přísady z hlediska zabezpečení potřebných nízkoteplotních a protikorozních vlastností, přísady pro zlepšení mazivosti a oxidační stálosti (zejména při skladování). Je to červená čirá kapalina, která je barvená a značkovaná. Tolex je určen především k výrobě tepla v ekologicky chráněných oblastech a pro vytápění domácností. Skladuje se v jedno nebo dvouplášťových zásobnících, které mohou být v případě rodinných domků a malých kotelen umístěny uvnitř objektů. Lehký topný olej je důležité  skladovat tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení vodou nebo mechanickými nečistotami.

VÝHODY
 • Vysoká výhřevnost. Účinnost kotlů spalujících extra lehký topný olej je až 95%, což je například o 15% více než je u nejmodernějšího kotle na uhlí (max. 80% účinnost).
 • Ekologické vytápění. Ve srovnání s uhlím vzniká spalováním LTO poměrně malé množství škodlivin (má například jen stopovou koncentraci síry – 0,05%). Díky tomu kotle na topné oleje splňují i náročné ekologické limity.
 • Poměrně nízké náklady na rekonstrukci (např. kotle na pevná paliva) nebo srovnatelné náklady na pořízení nového topného systému.
 • Snadný transport s minimálními ztrátami a velice jednoduchá manipulace. Proto se snadno reguluje proces topení a dá se rychle reagovat na okamžitou potřebu tepla v domácnosti, což přináší vysoký komfort provozu. Topení extra lehkým topným olejem se dá použít i tam, kde není dostupný zemní plyn.
ZÁKLADNÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY
 • PND 33-352-94
 • Hustota při 20 °C – max. 860kg/m³
 • Destilační zkouška do 250 °C předestiluje max. 65% objemu
 • Destilační zkouška do 350 °C předestiluje max. 85% objemu
 • Kinematická viskozita při 20 °C – max. 6mm² /s
 • Obsah popela – 0,01% hmotnosti
 • Obsah mechanických nečistot – 0,05% hmotnosti
 • Obsah síry – 0,2% hmotnosti
 • Bod vzplanutí (Pensky a Martens) při 56 °C
 • Bod tuhnutí při -10 °C

Odběratelé extra lehkého topného oleje TOLEX mohou po registraci na příslušném Celním úřadě zažádat o vrácení spotřební daně, která je zahrnuta v celkové ceně této komodity.

soutěže o palivo

Pravidelné soutěže pro zákazníky.

Scroll to Top